Vilkår og betingelser


Ved fysisk skade brytes garantien hos original leverandør (Apple, Samsung, Huawei, Sony osv.) Dette gjelder ikke for Apple-reparasjoner med Apple originale deler.

 • Ved åpning av enheten og bruk av OEM og andre deler frafaller produsentens garanti. 
 • Vi gir 2 års garanti på alle deler som byttes hos oss bortsett fra batteriet. For batteri er det 1 år. Garantien gjelder for produksjons feil som f. eks flimring, feil farger på display og touch funksjonalitet.
 • Garantien gjelder ikke når det har oppstått en fysisk skade, som enten skyldes uhell, ytre påvirkning (vannskade, skjev ramme osv.) eller som en direkte konsekvens av at varen har vært skadet.
 • Hvis det oppdages noe unormalt etter montering – for eksempel løs skjerm, ber vi kunde snarest mulig melde ifra, før det har oppstått fysisk skade.
 • Reklamasjon må gjøres direkte til gjeldende avdeling. Oppstår det være uenighet om reklamasjon, ber vi kunde sende en skriftlig klage via e-post. Vi gjør oppmerksom på at alle kunder må fremvise kvittering ved alle reklamasjoner. Husk at hvis enheten etter en reparasjon blir innlevert hos en annen leverandør, kanselleres denne garantien.
 • Viktig: 1. Ingen vanntett 2. Du mister garantien fra andre butikker 3. Du har 3 måneder fra innlevering på å hente enheten din.
  4. Du er selv ansvarlig for å sjekke enheten etter utlevering. 5. For enheten som leveres med tomt batteri, svart-ikke fungerende skjerm eller med alvorlig total skade, godtar vi for reparasjoner med begrenset ansvar. 6. Garanti og ansvar frafaller hos Mobil & Pc Fiks AS om enheten leveres til en annen leverandør etter reparasjon.
                                                                       

 

Terms and conditions

 

Important! In case of physical damage, the original supplier’s warranty (Apple, Samsung, Huawei, Sony, etc.) is void. (This doesn’t apply to Apple repairs with original parts)

 • Opening the device and using OEM and other parts voids the manufacturer’s warranty.
 • We provide a 2-year warranty on all parts that are exchanged with us, except for the battery. For battery it is 1 year. The warranty applies to production faults such as flickering, incorrect colours on the display and touch functionality.
 • The warranty does not apply when there has been a physical damage, which is either due to accident, external influence (water damage, bended frame etc.) or any other incident that damaged the device.
  If any abnormalities are detected after repair – for example, a loose screen, we ask the customer to report it before any physical damage has occurred.
 • Complaints must be made directly to the same department that you visited for the first time, exceptions can be made if needed. If there be any disagreement regarding complaints, please send a written complaint via e-mail. We note that all customers must provide a receipt before making a complaint. Note that if the device is returned to another supplier after a repair, this warranty will be cancelled.
  Important: 1. No waterproof 2. You lose the warranty from other stores 3. You have 3 months from submission to collect your device. 4. You yourself are responsible for checking the device after delivery. 5. For the device that comes with a empty battery, a black-and-not functioning screen or with proper overall damage, we can’t take responsibility of other problems if you and us aren’t aware of that. 6. Warranty and responsibility are waived by Mobil & Pc Fiks AS if the device is delivered to another supplier after repair.

Kontakt Oss

Mobil & PC Fiks AS

Mobil & Pc Fiks AS er Innlandets største bedrift innen reparasjon av alle typer mobiler, nettbrett, datamaskiner/Mac og smartklokker. Vi etablerte oss i 2021 og har nå tre avdelinger lokalisert på CC Gjøvik, Amfi Elverum og Herkules Senter Skien. Etter suksessen med vår første butikk i denne bransjen, ønsker vi nå å utvide til flere byer i tiden fremover.

Vi har lang erfaring innen reparasjonsbransjen, og vi setter våre kunder i fokus slik at alle som får fikset enheten sin hos oss blir fornøyde. Våre erfarne og dyktige teknikere er klare til å hjelpe deg med din enhet.

Vi har åpent alle hverdager fra kl. 09 til kl. 21 og lørdager fra kl. 10 til kl. 18, så du kan komme når det passer best for deg. De vanligste reparasjonene utføres stort sett mens du venter, ca. 30 minutter.

Bor du ikke i nærheten? Ikke noe å bekymre deg for! Du kan sende inn din enhet til oss per post. Etter at vi har mottatt enheten din, gjennomfører vi en sikkerhetssjekk, deretter fikser vi den og sender den tilbake via posten.

Velkommen til rask og trygg reparasjon!